Profil

Knudsen Extrusion ApS er en ordreproducerende virksomhed, der ekstruderer slanger, rør, fladbånd og profiler i diverse dimensioner i termo­plastiske materialer.

Know how
Vi tilbyder en bred viden om de fleste plastmaterialer og producerer som underleverandør blandt andet elementer til olie- og gas industrien, medicinal­industrien, bil­industrien og vind­mølle­fabrikker.

Vi fokuserer på, at være en fleksible leverandør af løsninger tilpasset kundens behov og ønsker.

Produktion
Produktions- og lagerfaciliteter udgør 4100 m2 på to lokaliteter, der danner tag over 28 ekstruderings­linjer og ca. 40 ansatte.

Vi eksporterer til mere end 30 lande over hele verden og arbejder for at øge eksportandelen yderligere. 

For at sikre fleksibiliteten under en stabil vækst produceres i 3-holdskift og der investeres løbende i nyt udstyr for at reducere flaskehalse i produktionen og dermed forbedre leveringstider overfor kunderne.

Flotte titler
Virksomhedens vækst har sikret flere flotte titler:

- Erhvervsprisen 2013 - Vordingborg Erhvervsforening
- Børsen Gazelle 2014 - Børsen
- DI's Initiativpris 2014 - DI Sydsjælland
- Succesvirksomhed 2020 - BDO og SparNord


DI's Initiativ Pris 2014 for Sydsjælland. Vordingborgs borgmester Mr. Knud Larsen og DI’s næstformand for Sydsjælland Kim Jørgensen overrakte prisen.


Erhvervsprisen 2013 fra Vordingborg Erhvervsforening.


Virksomhedsbesøg af Prins Henrik i 2013, i forbindelse med royalt besøg i Vordingborg Kommune.

HISTORIE

Den 1. februar 1959 startede den visionære plastpionér, Palle Knudsen, sin egen virksom­hed i Præstø's gamle gasværk. Produktionen var primært plastslanger til pneumatik.

Igennem 50 år har bygning­erne dannet rammen om en virksom­hed, som på trods af et halvt århund­rede, stadig arbejder efter princip­perne fastlagt i de tidlige år af virksom­hedens virke: niche­produktion med fokus på fleksi­bilitet, kvalitet og inno­vation.

Den første produktions­linje (ekstruder) blev bygget efter eget design og ide. Maskinen er siden renoveret flere gange, og indgår stadig i den daglige produktion.

Fra vision til vækst
Palle Knudsens visioner førte hurtig til vækst, og op gennem 60’erne og 70’erne voksede virksom­heden støt.

Succesen nødvendiggjorde løbende investeringer i nyt produktions­udstyr og tilbygninger, for at kunne følge med på trods af oliekriser og kartoffelkur.

Energi og innovation
I februar 1990 overtager 2. generation, ved Christian Knudsen, ledelsen og i 1994 også ejerskabet af virksom­heden.

Den nye ejer bringer fornyet energi og innovation, som bl.a. udmønter sig i en satning på produktion af profiler til conveyor­industrien.

Ny ledelse
I 2007 bliver Peter Rosenkrands ny direktør og der påbegyndes nye projekter med fokus på optimering af kvalitet og produktivitet gennem ISO9001 certificering og LEAN værktøjer.

Nyt navn
I 2019 ændrer virksomheden navn til Knudsen Extrusion ApS for for i stærkere grad at signalere kerne­aktiviteten, som er for­arbejdning af plast ved processen “ekstrudering” og samtidigt videre­føres det stærke brand, der ligger i Knudsen navnet. Det nye navn vil desuden være lettere at kommunikere til kunder på eksport­markederne, som følge af det mere internationale navn.

Ny ejer
Efter mere end 30 års ejerskab har majoritetsejer Christian Knudsen solgt virksomheden til Peter Rosenkrands, som bliver ene ejer.

 

Knudsen EXTRUSION APS
Ny Esbjergvej 5
4720 Præstø
Danmark
Tlf: +45 55 99 15 30

Vores QMS er certificeret af DNV i henhold til
ISO 9001

FØDEVARESTYRELSENS Smileyrapporter