Profil

Knudsen Extrusion ApS er en ordreproducerende virksomhed, der ekstruderer slanger, rør, fladbånd og profiler i diverse dimensioner i termo­plastiske materialer.

Know how
Virksomheden har speciel know how omkring plastmaterialer og producerer som underleverandør blandt andet elementer til olie- og gas industrien, medicinal­industrien, bil­industrien og vind­mølle­fabrikker.

Virksomheden fokuserer på, at være den fleksible leverandør af den specielle løsning, som kunderne mangler, når et standard produkt ikke er svaret.

Den seneste udvidelse af virksomhedsarealet på 800 m2 giver nu 4100 m2, der danner tag over 28 ekstruderings­linjer og mellem 40-50 ansatte.

Virksomheden eksporterer til mere end 30 lande over hele verden og arbejder for at øge eksportandelen yderligere. 

For at sikre fleksibiliteten under en stabil vækst har virksomheden etableret et aftenhold og investeret i 4 nye produktionslinjer i 2015 og yderligere en linje i 2018. Det skal reducere flaskehalse i produktionsplanlægningen og dermed komme kunderne til gode i form af kortere leveringstider.

Flotte titler
Virksomhedens vækst har de seneste år sikret flere flotte titler:


Børsen Gazelle
En placering på Børsens Gazelleliste for 2014. Med en vækst på 128 %, placerer det virksomheden på nr. 1089 ud af i alt 1513 virksomheder i Danmark der opfylder kravene fastsat af Børsen.


DI's Initiativ Pris 2014 for Sydsjælland. Vordingborgs bogmester Mr. Knud Larsen og DI’s næstformand for Sydsjælland Kim Jørgensen overrakte prisen.


Erhvervsprisen 2013 fra Vordingborg Erhvervsforening.


Virksomhedsbesøg af Prins Henrik i 2013, i forbindelse med royalt besøg i Vordingborg Kommune.

HISTORIE

Den 1. februar 1959 startede den visionære plastpionér, Palle Knudsen, sin egen virksom­hed i Præstø's gamle gasværk. Produktionen var primært plastslanger til pneumatik.

Igennem 50 år har bygning­erne dannet rammen om en virksom­hed, som på trods af et halvt århund­rede, stadig arbejder efter princip­perne fastlagt i de tidlige år af virksom­hedens virke: niche­produktion med fokus på fleksi­bilitet, kvalitet og inno­vation.

Den første produktions­linje (ekstruder) blev bygget efter eget design og ide. Maskinen er siden renoveret flere gange, og indgår stadig i den daglige produktion.

Fra vision til vækst
Palle Knudsens visioner førte hurtig til vækst, og op gennem 60’erne og 70’erne voksede virksom­heden støt.

Succesen nødvendiggjorde løbende investeringer i nyt produktions­udstyr og tilbygninger, for at kunne følge med på trods af oliekriser og kartoffelkur.

Energi og innovation
I februar 1990 overtager 2. generation, ved Christian Knudsen, ledelsen og i 1994 også ejerskabet af virksom­heden.

Den nye ejer bringer fornyet energi og innovation, som bl.a. udmønter sig i en satning på produktion af profiler til conveyor­industrien.

Ny ledelse
I 2007 bliver Peter Rosenkrands ny direktør og der påbegyndes nye projekter med fokus på optimering af kvalitet og produktivitet gennem ISO9001 certificering og LEAN værktøjer.

 

Knudsen EXTRUSION APS
Ny Esbjergvej 5
4720 Præstø
Danmark
Tlf: +45 55 99 15 30

Vores QMS er certificeret af DNV i henhold til
ISO 9001 : 2015

FØDEVARESTYRELSENS Smileyrapporter